Pullman Danang Beach Resort - Luxury hotel - Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật tại Đà Nẵng

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật tại Đà Nẵng


Vietnam Japan cultural exchange festival 2018 opening ceremony

Vietnam Japan cultural exchange festival 2018 opening ceremony

Accessaddress

Pullman Danang Beach Resort ☆☆☆☆☆
101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, 550000 Danang
Vietnam
Tel: +84 236 395 8888
Fax: +84 236 395 1898
Email: H8838@accor.com

google_map
  • le-hoi-giao-luu-van-hoa-viet-nhat-tai-da-nang
  • le-hoi-giao-luu-van-hoa-viet-nhat-tai-da-nang
Book a room
Book a room
close