Pullman Danang Beach Resort - Luxury hotel - Tiệc-tự-chọn-ẩm-thực-quốc-tế-International-Buffet-Best-Buffet-in-Danang-Rượu-Soju-Cơm-trộn-Hàn-Quốc-Kimchi-Kimbap-Sò-điệp-Tokbokki-Photography-Restaurant-Epice-Danang-Restaurant

Tiệc-tự-chọn-ẩm-thực-quốc-tế-International-Buffet-Best-Buffet-in-Danang-Rượu-Soju-Cơm-trộn-Hàn-Quốc-Kimchi-Kimbap-Sò-điệp-Tokbokki-Photography-Restaurant-Epice-Danang-Restaurant


Tiệc-tự-chọn-ẩm-thực-quốc-tế-International-Buffet-Best-Buffet-in-Danang-Rượu-Soju-Cơm-trộn-Hàn-Quốc-Kimchi-Kimbap-Sò-điệp-Tokbokki-Photography-Restaurant-Epice-Danang-Restaurant

Accessaddress

Tiệc-tự-chọn-ẩm-thực-quốc-tế-International-Buffet-Best-Buffet-in-Danang-Rượu-Soju-Cơm-trộn-Hàn-Quốc-Kimchi-Kimbap-Sò-điệp-Tokbokki-Photography-Restaurant-Epice-Danang-Restaurant
101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, 550000 Danang
Vietnam
Tel: +84 236 395 8888
Fax: +84 236 395 1898
Email: h8838@accor.com

google_map
Book a room
Book a room
close