Pullman Danang Beach Resort - Luxury hotel - Cá-chẽm-phi-lê-kiểu-Á-Asian-sea-bass-fillet-cải-thìa-hấp-sò-điệp-địa-phương-đậu-bắp-nước-dừa-tươi-rong-nho-củ-đậu-chiên-hoa-ớt-kho-restaurant-azure-restaurants-near-me-brunch-danang

Cá-chẽm-phi-lê-kiểu-Á-Asian-sea-bass-fillet-cải-thìa-hấp-sò-điệp-địa-phương-đậu-bắp-nước-dừa-tươi-rong-nho-củ-đậu-chiên-hoa-ớt-kho-restaurant-azure-restaurants-near-me-brunch-danang


Accessaddress

Cá-chẽm-phi-lê-kiểu-Á-Asian-sea-bass-fillet-cải-thìa-hấp-sò-điệp-địa-phương-đậu-bắp-nước-dừa-tươi-rong-nho-củ-đậu-chiên-hoa-ớt-kho-restaurant-azure-restaurants-near-me-brunch-danang
101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, 550000 Danang
Vietnam
Tel: +84 236 395 8888
Fax: +84 236 395 1898
Email: h8838@accor.com

google_map
Book a room
Book a room
close