Pullman Danang Beach Resort - Luxury hotel - Ưu đãi gói tổ chức cuối năm dành cho công ty

Ưu đãi gói tổ chức cuối năm dành cho công ty


Ưu đãi gói tổ chức cuối năm dành cho công ty tại khách sạn resort

Ưu đãi gói tổ chức cuối năm dành cho công ty tại khách sạn resort

Accessaddress

Pullman Danang Beach Resort ☆☆☆☆☆
101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, 550000 Danang
Vietnam
Tel: +84 236 395 8888
Fax: +84 236 395 1898
Email: H8838@accor.com

google_map
  • uu-dai-goi-to-chuc-cuoi-nam-danh-cho-cong-ty
  • uu-dai-goi-to-chuc-cuoi-nam-danh-cho-cong-ty
Book a room
Book a room
close