Pullman Danang Beach Resort - Luxury hotel - Tiệc Buffet Hải Sản BBQ Đà Nẵng

Tiệc Buffet Hải Sản BBQ Đà Nẵng


Tiệc Buffet Hải Sản BBQ Đà Nẵng

Tiệc Buffet Hải Sản BBQ Đà Nẵng

Accessaddress

Pullman Danang Beach Resort ☆☆☆☆☆
101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, 550000 Danang
Vietnam
Tel: +84 236 395 8888
Fax: +84 236 395 1898
Email: H8838@accor.com

google_map
  • tiec-buffet-hai-san-bbq-da-nang
  • tiec-buffet-hai-san-bbq-da-nang
Book a room
Book a room
close