Pullman Danang Beach Resort - Luxury hotel - Tiệc-nướng-hải-sản-tươi-thịt-ở-biển-Fresh-catch-seafood-meat-BBQ-Buffet-Best-seafood-buffet-in-danang-sò-điệp-bạch-tuộc-nướng-xiên-nướng-tôm-nướng-yummi-restaurant-azure-danang-restaurant-photography

Tiệc-nướng-hải-sản-tươi-thịt-ở-biển-Fresh-catch-seafood-meat-BBQ-Buffet-Best-seafood-buffet-in-danang-sò-điệp-bạch-tuộc-nướng-xiên-nướng-tôm-nướng-yummi-restaurant-azure-danang-restaurant-photography


Tiệc nướng hải sản tươi & thịt ở biển - Fresh catch seafood & meat BBQ Buffet - Best seafood buffet in danang - sò điệp - bạch tuộc nướng - xiên nướng - tôm nướng - yummi - restaurant azure - danang restaurant

Accessaddress

Tiệc-nướng-hải-sản-tươi-thịt-ở-biển-Fresh-catch-seafood-meat-BBQ-Buffet-Best-seafood-buffet-in-danang-sò-điệp-bạch-tuộc-nướng-xiên-nướng-tôm-nướng-yummi-restaurant-azure-danang-restaurant-photography
101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, 550000 Danang
Vietnam
Tel: +84 236 395 8888
Fax: +84 236 395 1898
Email: h8838@accor.com

google_map
  • tiec-nuong-hai-san-tuoi-thit-o-bien-fresh-catch-seafood-meat-bbq-buffet-best-seafood-buffet-in-danang-so-diep-bach-tuoc-nuong-xien-nuong-tom-nuong-yummi-restaurant-azure-danang-restaurant-photography
  • tiec-nuong-hai-san-tuoi-thit-o-bien-fresh-catch-seafood-meat-bbq-buffet-best-seafood-buffet-in-danang-so-diep-bach-tuoc-nuong-xien-nuong-tom-nuong-yummi-restaurant-azure-danang-restaurant-photography
Book a room
Book a room
close