Pullman Danang Beach Resort - Luxury hotel - Thuyền-hải-sản-địa-phương-Local-seafood-boat-beach-thiên-đường-hải-sản-cá-rô-phi-chiên-nghêu-hấp-mực-nhồi-thảo-mộc-Việt-nước-mắm-sa-lát-giòn-tan-restaurant-epice-da-nang-restaurant-photograpy-food

Thuyền-hải-sản-địa-phương-Local-seafood-boat-beach-thiên-đường-hải-sản-cá-rô-phi-chiên-nghêu-hấp-mực-nhồi-thảo-mộc-Việt-nước-mắm-sa-lát-giòn-tan-restaurant-epice-da-nang-restaurant-photograpy-food


Accessaddress

Thuyền-hải-sản-địa-phương-Local-seafood-boat-beach-thiên-đường-hải-sản-cá-rô-phi-chiên-nghêu-hấp-mực-nhồi-thảo-mộc-Việt-nước-mắm-sa-lát-giòn-tan-restaurant-epice-da-nang-restaurant-photograpy-food
101 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, 550000 Danang
Vietnam
Tel: +84 236 395 8888
Fax: +84 236 395 1898
Email: h8838@accor.com

google_map
  • thuyen-hai-san-dia-phuong-local-seafood-boat-beach-thien-duong-hai-san-ca-ro-phi-chien-ngheu-hap-muc-nhoi-thao-moc-viet-nuoc-mam-sa-lat-gion-tan-restaurant-epice-da-nang-restaurant-photograpy-food
  • thuyen-hai-san-dia-phuong-local-seafood-boat-beach-thien-duong-hai-san-ca-ro-phi-chien-ngheu-hap-muc-nhoi-thao-moc-viet-nuoc-mam-sa-lat-gion-tan-restaurant-epice-da-nang-restaurant-photograpy-food
Book a room
Book a room
close